Fimage ja Muotoiluinstituutti aloittavat yhteistyön

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti ja FIMAGE ry aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on monipuolistaa visuaalisen alan ammattilaisten valmiuksia työllistää itsensä yrittäjinä.  Valtaosa Muotoilu- ja taideinstuutista valmistuneista medianomeista ryhtyy yrittäjiksi palkkatyön sijasta.

”Ammattikorkeakoulumme tehtävänä on tuoda työelämään eri alan ammattilaisia. Koulutuksemme takaa opiskelijoille vahvan ammattitaidon, mutta haluamme tarjota heille jatkossa myös yhä paremmat valmiudet yrittäjyyteen”, sanoo Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituurin valokuvauksen vastuuopettaja Anu Akkanen.

Yhteistyö visuaalisen kuva-alan ammattilaisten yhdistyksen FIMAGE ry:n kanssa on luonteva tapa edistää tietoa yrittäjyydestä. FIMAGE ry on vahvasti verkottunut, yrittäjähenkinen ja kaupalliseen valokuvaukseen erikoistunut yhdistys.

”Haluamme olla mukana kehittämässä visuaalisen kuva-alan ammattillista koulutusta ja yhtenäistää alan käytäntöjä sekä jakaa tietoa yrittäjyyden perusedellytyksistä. Osaamisemme avulla opiskelijat voivat verkostoitua tehokkaasti alan toimijoihin ja saada käytännön neuvoja, miten kehittää omaa yritystoimintaa”, toteaa FIMAGE ry:n puheenjohtaja Rami Lappalainen.

Akkanen uskoo, että uusi yhteistyö auttaa luomaan valmistuville opiskelijoille tukiverkoston, joka helpottaa yritystoiminnan käynnistämistä.

”Valmistumisen jälkeen ammattilaiset jäävät helposti yksin juuri silloin, kun he kipeimmin kaipaisivat neuvoja yrityksen perustamisesta tai lainopillisista kysymyksistä. Kun toimintakenttä raaistuu ja kilpailu kovenee koko ajan, on kaikki tieto ja tuki arvokasta”,  Akkanen sanoo.

”Haluamme olla mukana tukemassa opiskelijoita mentorin roolissa”, Lappalainen lisää.

Yhteistyöstä haetaan myös uusia näkökulmia Muotoilu- ja taideinstituurin opetussisältöjen kehittämiseen ja jalostamiseen. Valokuvaajan rooli muuttuu nopeasti ja myös opetussuunnitelman on reagoitava tähän muutokseen. Perinteisen printtikuvan rinnalla ammattilaisten tulee hallita myös video, multimedia tai 3D-kuvankäsittely. Kuvan uudet mahdollisuudet vaativat osaajilta uskallusta heittäytyä ulos omalta erikoisalueeltaan.

”Visuaalisen osaamisen alalla menestyvät start up-henkiset renessanssi-ihmiset”, Akkanen kiteyttää.

”Kyky tuottaa hyvää visuaalisuutta ei yksinomaan riitä. Pitää hallita myös liiketoiminnan työkalut, ja oivaltaa, miten tuotteistaa osaamisensa laadukkaiksi, kustannustehokkaiksi palveluiksi”, Lappalainen sanoo.

Muotoilu- ja taideinstituutin koulutuksessa korostuu entistä vahvemmin työharjoittelun merkitys. Akkanen arvioikin, että yhteistyöllä FIMAGE ry:n kanssa voidaan tarjota nykyistä tehokkaammin opiskelijoille mahdollisimman hyvin soveltuvia työharjoittelukohteita.

—-

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, joka on palkittu muun muassa vetovoimasesta koulutuksesta, aktiivisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä työelämäyhteistyöstä. LAMK:in koulutusaloja ovat muotoilun ja viestinnän lisäksi liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Muotoilu- ja taideinstituutti on opiskelijamäärältään pieni, mutta tavoitteissaan ja saavutuksissaan suuri ja monialainen muotoilun ja media-alan koulutuksen yksikkö Lahden ammattikorkeakoulussa