Fimage jäsenkysely 2014

Fimage ry. tuotti jäsenilleen jäsenkyselyn marraskuussa 2014. Kyselyssä halusimme kartoittaa kuva-alan tilannetta Suomessa sekä peilata jäsenistömme tarpeita sekä tulevaisuuden visioita.

Media-alan murros ja muutos on tarkoittanut muutoksia myös alan toimijoiden keskuudessa. Moni sisällöntuotannon ammattilainen on muuttanut omaa toimintaansa vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Yleisesti katsottuna liikevaihdot ovat hieman laskeneet. Liikevaihto on toki vain yksi mittari ja yleisesti tunnelma tulevaisuudesta on varovaisen positiivinen lähivuosille. Jäsenyritykset ovat myös tuoneet uusia tuotteita tai palveluita nykyisen toiminnan oheen sekä ovat vahvistaneet teknistä ja sisällöllistä osaamistaan digitaalisen ajan vaatimuksiin.

Fimagen jäsenet hoitavat yrittäjän lakisääteiset ja vapaa-ehtoiset vakuutukset ja yritystoiminnan riskienhallinnan erinomaisesti.

Jäsenyritykset ovat pääsääntöisesti henkilöyrityksiä, työllistäen osa-aikaisesti tai projektikohtaisesti assistentteja, kuvausjärjestelijöitä ja muita avustavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöyrittäjiä. Osa yrityksistä työllistää välillisesti myös muita valo- ja videokuvaajia tai kuvankäsittelijöitä.

Pieni osa jäsenistä toimii tuotantotoimistoina/agentuureina työllistäen vakinaisesti 2-5+ henkilöä ja projektikohtaisesti muita media-alan ammattilaisia.

Alihankintaostoja jäsenyritykset tekevät pääsääntöisesti sisämarkkinoilta. Vientiin suuntautuvaa toimintaa on, suoraan tai välillisesti, useimmilla yrityksillä.

Useimmat yrittäjät kokevat yritystoiminnan helpoksi Suomessa, joskin lähes kaikki ovat sitä mieltä, että valtio ei tee riittävästi yrittämisen ja liiketoiminnan edesauttamiseksi.

Tekijänoikeudet ja kohtuuttomat sopimusehdot ovat edelleen kuuma peruna ja puheenaihe. Useimmat jäsenyritykset kokevat tai ovat kokeneet kohtuuttomat ehdot haitalliseksi yritystoiminnassaan.

Useimmat jäsenet kokevat Fimage ry:n toiminnan hyödylliseksi alan edistämiseksi Suomessa ja myös uskovat jäsenyyden hyödyttävän jäsenyrityksien liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Fimage ry:n hallitus on vilpittömän iloinen positiivisista vastauksista ja aikoo jatkaa kuva-alan edistämistä entistä paremmin ja toivottaa myös uusia jäseniä seuraan, kehittämään yhteistä tulevaisuutta!

Fimage
Hallitus

Fimage-jäsenkysely-2014-press