Fimage Storytellers – Tuomas Uusheimo

Teksti: Olli Manninen
Kuvat: Samuli Karala

RAKENNETTUJEN YMPÄRISTÖJEN KUVAAJA

Urbaanit ympäristöt ja rakennukset kiehtovat minua. Näitä ympäristöjä haluan ikuistaa kuviksi. Viihdyn suurissa kaupungeissa, joiden elämäntyyli inspiroi minua. Kiinnostukseni rakennuksiin ja urbaaneihin ympäristöihin juontuu arkkitehtiopinnoistani, joiden kautta löysin valokuvaamisen ammattina.

Innostuin toden teolla valokuvauksesta, kun olin opiskelijavaihdossa USA:ssa taidekoulussa. Arkkitehtiopintojen rinnalle valitsin yhä enemmän valokuvaukseen liittyviä kursseja ja aloin harkita arkkitehdin uran sijasta tulevaisuutta valokuvauksen parissa.

Kun olin työskennellyt useissa arkkitehtitoimistoissa kotimaassa ja ulkomailla, olin samalla rakentanut itselleni monipuolisen verkoston, jonka kanssa ensimmäiset yhteistyöt valokuvauksen saralla syntyivät. Valokuvauksen digitalisoituminen 2000-luvulla vakuutti minut, että voisin elättää itseni jatkossa ammattivalokuvaajana.

Asiakkaistani monet ovat arkkitehtitoimistoja, ja minut mielletään usein arkkitehtuurivalokuvaajaksi. Itse taistelen tätä määritelmää vastaan ja esittelen itseni mieluummin rakennettujen ympäristöjen kuvaajana. Arkkitehtuurivalokuvaus-termiin liittyy valtavia latauksia. Monien mielestä se tarkoittaa kuvia moderneista rakennuksista, joissa ei ole ihmisiä ja kuvat ovat sommiteltuja. Opetan vuosittain arkkitehtuurivalokuvausta ja olen huomannut jopa opiskelijoilla vahvoja ennakkoluuloja tähän erikoisalaan.

fimage-photographer-tuomas-uusheimo2

Valokuvaustyöni kautta tarkastelen rakennetun ympäristön suhdetta sen rakentajiin, käyttäjiin ja asukkaisiin. Rakennusten elinkaari on usein pidempi kuin luojiensa. Rakennukset säilyvät osana ympäristöä, vaikka niiden alkuperäinen olemassaolon syy katoaisi tai käyttötarkoitus muuttuisi. Rakennukset kantavat mukanaan menneisyyttään. Haluan valokuvata niiden muistoja.

Vaikka en ole jatkanut arkkitehdin tai suunnittelijan ammattia, seuraan aktiivisesti mitä alalla tapahtuu. Noin kolmannes toimeksiannoistani tulee arkkitehtitoimistoista. Toinen kolmannes töistäni liittyy rakentamiseen ja sisustamiseen, ja loppu kolmannes on erilaista studiokuvausta.

Rakennettujen ympäristöjen kuvaus vaatii aikaa, sillä esimerkiksi kuvauksen ajankohta, säätila ja kuvattavan rakennuksen käyttöaste vaikuttavat olennaisesti siihen, millaisia kuvia voidaan saada aikaan. Parhaissa toimeksiannoissa ymmärretäänkin, ettei hyvä lopputulos synny hätiköiden. Ihanteellisinta olisi, jos voisi mennä vaikkapa viikoksi tutustumaan kohteeseen, seurailla vuorokauden ja sään muutoksia sekä hakeutua tilanteisiin, joissa kohteessa on aidosti elämää, jolloin saisi aikaan monipuolisia kuvia. Monien arkkitehtitoimistojen näkökulmasta tällaiset kuvausjärjestelyt ovat kuitenkin liian iso investointi, eikä aina ole mahdollista tehdä sitä mitä haluaisi. On löydettävä toimiva kompromissi ajankäytön, intohimojen ja lopputuloksen välillä.

Tähän mennessä mieluisimmat toimeksiantoni ovat olleet Seinäjoen Apila-kaupunginkirjaston ja Helsingin Kaisa-yliopistokirjaston kuvaukset pari vuotta sitten. Ne olivat molemmat isoja kohteita, jotka saivat runsaasti huomiota mediassa ja voittivat useita palkintoja. Molemmat tilaajat olivat panostaneet rakennusten kuvauksiin tavallista enemmän. Se näkyi myös kuvien lopputuloksessa. Kun kuvia voitiin ottaa ajan kanssa, oli mahdollista tehdä toisenlaista arkkitehtuurikuvaa. Kuviin saatiin elämän makua, kun kirjastoissa oli nuoria, opiskelijoita ja muita kirjaston käyttäjiä.

Valokuvan tulevaisuus? Ammattikuvaajana suhtaudun optimistisesti tulevaisuuteen, vaikka edessä saattaa olla radikaaleja muutoksia suuntaan tai toiseen. Teknologian kehittyminen on tehnyt valokuvaamisesta demokraattisempaa luovuuden kannalta. Teknologia avaa polkuja kaikille ilmaista itseään kuvien kautta. Ammattikuvaajan elinkeinossa menestymiselle taidokkaiden kuvien ottaminen on vasta lähtökohta. Ammattitaito, luotettavuus, palvelun korkea laatu, asiakaskontaktit ja tehokkuus ovat avaintekijöitä kannattavaan liiketoimintaan.

– Tuomas Uusheimo, valokuvaaja

Tuomaksen Fimage portfolio