Fimagelle uusi hallitus

Fimage valitsi uuden hallituksen vuodelle 2015

Fimagen jäsenkokous on valinnut uuden hallituksen vuodelle 2015.

Puheenjohtajana jatkaa Rami Lappalainen ja hallituksen jäseninä toimivat Jomppe Vaarakallio, Justus Järnefelt, Kim Öhman ja Henri Ilanen. Rami Salle ja Seppo Samuli toimivat hallitusta täydentävinä varajäseninä.

Uuden hallituksen tarkoituksena on jatkaa Fimagen visuaalisen alan kehittämiseen tähtäävää toimintaa.

Fimage järjestää koulutustilaisuuksia jäsenilleen ja sidosryhmilleen sekä toimii alan yhteisenä edunvalvontaorganisaationa.

Lisää tietoa Fimagesta täältä